Beroep en gezin

Beroep of gezin? - Beroep en gezin!

Beide onderdelen van het leven grijpen in elkaar, de grenzen tussen bedrijfsleven en privéleven worden vloeiender door de werktijden. We kennen de verandering in de maatschappelijke waarden en de eisen van de demografische ontwikkeling en we zien deze als kansen. De gezondheid van onze medewerkers en hun veiligheid op de werkplek is voor ons van bijzonder groot belang. 

We ondersteunen onze medewerkers actief bij hun gezinsmatige en sociale belangen en we willen op deze wijze een voortdurende verbetering van het samengaan van beroep en gezin bereiken, of het nu gaat om kinderopvang of om het verzorgen van familieleden.

Het gezin biedt ondersteuning bij het beroep, het beroep biedt ondersteuning aan het gezin. Beroep en gezin vullen elkaar wederzijds aan. Daarom hebben we een volledig pakket van raamvoorwaarden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met het gezin en die het verband tussen beroep en gezin gemakkelijker maken. 

Buzil beschikt voor een geslaagde verdere ontwikkeling over innovatieve, creatieve, flexibele, gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Ons familiegerichte aanbod vereist een klimaat dat zorgt voor betrouwbaarheid en ondersteuning in een op de toekomst gericht bedrijf en dat steun biedt voor een door beroep en gezin gevuld leven.

Actieve deelname aan initiatieven

Met het bedrijfsprogramma “Succesfactor gezin” zet het Duitse ministerie voor het gezin samen met de koepelorganisaties binnen de Duitse economie (BDA, DIHK, ZDH) en de DGB zich in om gezinsvriendelijkheid tot een keurmerk te maken van de Duitse economie.

Initiatieven van het Beierse ministerie voor arbeid en sociale zaken, gezin en integratie: doelen zijn de loopbaanbevordering van vrouwen, het opzetten van een gezinsvriendelijke bedrijfscultuur en het vestigen van een op levensfasen gericht personeelsbeleid. Tot april 2017 coachen en begeleiden de IFGE Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH evenals de pme Familienservice GmbH geïnteresseerde Beierse bedrijven op weg naar een vrouw- en gezinsvriendelijke toekomst.

Om de verenigbaarheid tussen gezin en beroep in Beieren verder te verbeteren en impulsen aan de bedrijfswereld en de maatschappij te geven, werken de Beierse regering en het Beierse bedrijfsleven samen in een krachtig samenwerkingsverband: Het servicecentrum Familienpakt Bayern is sindsdien de centrale vraagbaak, gids en adviseur over het onderwerp verenigbaarheid tussen gezin en beroep. Buzil is in mei 2016 als 100e officiële lid opgenomen in het Familienpakt Bayern.