Kwaliteit

Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheid voor het milieu, service-gerichtheid: bij Buzil is dit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Buzil is de betrouwbare partner voor eersteklas en efficiënte producten voor reiniging, verzorging, hygiëne en desinfectie. Het continu doorontwikkelen, door hun kwaliteit opvallende producten en de systematische vormgeving en optimalisering van de uitgebreide dienstverlening staan centraal bij Buzil. Daarbij richt het internationaal succesvolle bedrijf zich op slechts één doel: tevreden klanten en gebruikers.

Al ruim twintig jaar geleden vond de certificering plaats conform DIN EN ISO 9001 en daarmee de installatie van een werkend kwaliteitsbeheer. Bij onze producten en ook bij alle bijbehorende aspecten zoals de omgang met onze zakelijke partners, de dienstverlening voor onze klanten tot aan het op de toekomst en het milieu gerichte onderzoek en ontwikkeling houden we de hoogste maatstaven aan. Door de uitbreiding met reclamatiebeheer zorgen we bij Buzil tevens voor een hoge kwaliteit en transparantie bij de verwerking van vragen van klanten. En we zijn er heel duidelijk in dat de eisen die door de markt worden gesteld, alleen door een dergelijke alomvattende zienswijze kan worden aangepakt.

Bij het kwaliteitsdenken binnen ons bedrijf gaan we bewust verder dan wat is gedefinieerd door de norm EN ISO 9001:2015. We richten ons niet op externe maatstaven maar op diegene waaraan we onszelf willen meten. Daarbij willen we beter zijn dan wat onze klanten en concurrenten van ons wensen.  

De dragende en vormgevende kracht op de weg naar deze kwaliteit wordt gevormd door onze medewerkers. Een gemeenschappelijk begrip voor de basis en doelen van onze kwaliteitsstrategie vormt tegelijkertijd de voedingsbodem voor een continu proces van verbetering en verdere ontwikkeling van onze productkwaliteit en de dienstverlening met als doel een hoge klanttevredenheid. In plaats van een abstract managementsysteem is daarbij sprake van de deelname van ieder persoonlijk en de samenwerking tussen alle onderdelen van het bedrijf.

In september 2019 behaalde Buzil opnieuw met succes de toezichtaudits voor ISO-certificering voor kwaliteits- en milieumanagementsystemen. Daarnaast is het Arbo-managementsysteem zonder afwijkingen goedgekeurd volgens de nieuwe ISO-norm 45001:2018.

Voor verdere vragen met betrekking tot het Kwaliteits- en Arbo-management kunt u contact opnemen met de bevoegde persoon van Buzil:

T +49 (0) 8331-930 6

Onderscheidingen & Certificaten

Kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 legt de benodigde maatregelen vast die het bedrijf moet uitvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen van klanten en andere eisen die aan de kwaliteit van producten en dienstverlening worden gesteld.

Milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001

Het milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001 definieert de noodzakelijke maatregelen die bedrijven moeten nemen om hun milieuprestaties te verbeteren, wettelijke en andere verplichtingen na te komen en milieudoelstellingen te bereiken.

Beheersysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk volgens DIN ISO 45001:2018

De DIN ISO 45001:2018-norm is sinds 2018 de wereldwijd erkende norm voor managementsystemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.