Duurzaamheid

Een aan alle kanten schone zaak

Duurzaamheid behoort tot de familietraditie van Buzili.

Al meer dan honderd jaar is Buzil een familiebedrijf en momenteel is de dagelijkse leiding in handen van Isabell Janoth en Klaus Karl. In deze lange traditie is het diepgewortelde streven ontstaan om ecologie en economie op een zo goed mogelijke manier in balans te brengen. Een resultaat van deze filosofie is onder andere onze milieuvriendelijke Editie Planta®.

De betrokkenheid van Buzil op het gebied van duurzaamheid gaat echter veel verder dan alleen maar productontwikkeling. Al in 2002 verkregen wij de eerste certificering van ons milieumanagementsysteem conform DIN EN ISO 14001. Bovendien is Buzil al sinds 1995 betrokken bij vrijwillige milieudiensten betreffende het milieupact Bayern. Daarnaast is onze organisatie al sinds 2011 DIAMOND Member van de UAE Business Council for Sustainable Development (BCSD), het Arabische deel van de World Business Council of Sustainable Development (wereldhandelsraad voor duurzame ontwikkeling).

De eerbied en de bescherming van het milieu zijn verankerd in onze bedrijfswaarden en maken deel uit van de richtlijnen die ons dagelijks handelen bepalen. De verantwoordelijkheid voor milieubescherming omvat bij Buzil de medewerking van alle medewerkers en het vormt daarnaast een belangrijk onderdeel van onze opleidingen. Daarbij maken we alle medewerkers binnen het kader van hun werkzaamheden bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor een milieubewust gedrag op elke werkplek.

Door het gebruik van concentraten in combinatie met doseersystemen beperken we het verbruik van hulpbronnen aanzienlijk. In hoge mate geharmoniseerde en op de behoefte afgestemde verpakkingen, verdeel- en doseerhulpmiddelen evenals mechanische en elektronische pompen en doseerinstallaties maken een economische en ecologische dosering mogelijk. Minder verpakkingsmaterialen en daardoor kleinere transportvolumes, met daarnaast sterk geautomatiseerde en rationele productieprocessen garanderen een gecontroleerd verbruik, ondersteunen water- en energiebesparing en leveren een positieve bijdrage aan het CO2-evenwicht. We beschouwen wettelijke voorschriften als een minimumeis: waar mogelijk, gaan we daar bovenuit.

Een belangrijk element van onze duurzaamheidsstrategie is verantwoord handelen voor de veiligheid van de gebruiker. Een centraal communicatiemiddel wordt daarbij gevormd door de door ons geleverde milieu-informatie. Aan de hand daarvan wordt met de drie duidelijkste meetgrootten van de afwateringsanalyse de exacte afwateringsbelasting voor elk product berekend. Daarmee bieden we de gebruiker een unieke transparantie aan. Bij de keuze van grondstoffen hechten we veel waarde aan een hoge mate van milieuvriendelijkheid. Door een effectieve ontwikkelingsstrategie worden gebruikte grondstoffen voortdurend getest, met als doel een milieuvriendelijke vervanging zoals bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen. Efficiënte opleidingen voor producten en toepassingen evenals vakkundige advisering en begeleiding zorgen bij het dagelijkse reinigingswerk voor een duurzaam, economisch en kwalitatief hoogwaardig resultaat.

Zo werken wij elke dag met een overkoepelende blik aan innovatieve reinigingsoplossingen. Of anders gezegd: aan perfecte reinheid met een duurzame werking.

Certificaten

Milieumanagementsysteem conform DIN EN ISO 14001:2015

Milieumanagementsysteem conform DIN EN ISO 14001:2015 specificeert de eisen gesteld aan planning, uitvoer en controle van de bedrijfsactiviteiten ter vermindering en voorkoming van belasting van het milieu en voor een langdurige waarborging van de bedrijfsdoelen met betrekking tot het milieu.

Duurzaamheid

EU Ecolabel

EU Ecolabel voor producten van de Buzil PLANTA® Edition en één INDUMASTER®-product

Het Europese milieukenmerk EU Ecolabel markeert producten en diensten die een beperkter effect op het milieu hebben dan vergelijkbare producten en diensten. Deze worden gecontroleerd op het aanhouden van strikte milieucriteria en op geschiktheid voor het gebruik. Dit dient als grensoverschrijdend milieukenmerk, dat in een gemeenschappelijke Europese markt als uniforme aanduiding voor milieuvriendelijke producten en diensten fungeert.

Oostenrijkse milieukenmerk

Het Oostenrijkse milieukenmerk voor alle producten in de Buzil PLANTA® Edition en een INDUMASTER®-product

Het Oostenrijkse milieukenmerk staat voor een hoge kwaliteit van leven en voor het milieu, duidelijke en transparante informatie, een grote uitdrukkingskracht, milieubeleid onder verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties, samenwerking op hoog niveau met een optimale dienstverlening. Het logo van het Oostenrijkse milieukenmerk symboliseert de elementen van de ecologie: aarde, water, natuur en lucht.

Milieupact Beieren

Buzil: lid van het milieupact Beieren

Het milieupact Beieren is het succesmodel voor samenwerking bij milieubescherming. Het omschrijft een vrijwillige inzet van Beierse ondernemers voor de milieubescherming door het bedrijf en voor duurzaam economisch handelen.

Diamond Member van UAE-BCSD

Buzil: Diamond Member van UAE-BCSD

De UAE-BCSD (United Arabian Emirates Business Council for Sustainability Development) is de Arabische tak van de internationale organisatie WBCSD. De World Business Council for Sustainable Development (Wereldbedrijfsraad voor duurzame ontwikkeling) is een door directies van bedrijven geleide organisatie die zich uitsluitend bezighoudt met het onderwerp “economie en duurzame ontwikkeling”.