Juridische informatie

Beperking van aansprakelijkheid

De gebruiksvoorwaarden gelden uitsluitend voor de website van BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG. De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geselecteerd. Desondanks geeft de aanbieder van deze website geen garantie voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de ter beschikking gestelde pagina’s en inhoud. Buzil stelt het online aanbod gratis ter beschikking, er is geen aanspraak mogelijk op continue beschikbaarheid van het online aanbod.

Externe links

De website bevat links naar andere websites. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op de inhoud daarvan. Om deze reden kan de aanbieder ook geen aansprakelijkheid voor die inhoud aanvaarden. Voor de inhoud en juistheid van de geboden informatie is de betreffende aanbieder van de gelinkte website verantwoordelijk. Op het tijdstip van het linken waren geen rechtsovertredingen zichtbaar. Bij het bekend worden van een inbreuk op het recht wordt de koppeling direct verwijderd.

Copyright

De op deze website geopenbaarde inhoud, werken en ter beschikking gestelde informatie, evenals de structuur van deze website en de vormgeving daarvan vallen onder copyright-bescherming en onder andere beschermende wetten. Voor elke vorm van verveelvuldiging, bewerking, verspreiding, opslag en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het copyright is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG. Het zonder toestemming kopiëren en/of opslaan van de op deze webpagina’s aangeboden informatie is niet toegestaan en strafbaar.