Documenten over GHS/CLP

Het doel van het GHS (Globally Harmonised System) is een wereldwijd uniform systeem te verkrijgen voor categorisering en markering van chemische stoffen en mengsels zoals reinigingsmiddelen. In Europa vindt dit plaats door de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Daarbij moeten gebruikers worden geïnformeerd over mogelijke gevaren om een veilig gebruik van de producten te waarborgen. Maar productveiligheid en classificering betekenen voor Buzil niet alleen maar het volgen van wettelijke voorschriften. We duiden onze producten veel meer aan volgens de basisregel “In geval van twijfel ten behoeve van de veiligheid van de gebruiker”.