Technische gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen

Technische gegevensbladen

leggen de gebruiker de juiste eigenschappen en toepassingsmogelijkheden uit van het product. De altijd actuele technische gegevens van onze Buzil-producten kunt u op de betreffende productdetailpagina’s downloaden.

Veiligheidsinformatiebladen

verschaffen de beroepsmatige gebruikers van chemicaliën belangrijke informatie over de volgende kenmerken: identiteit van het product, mogelijke gevaren, een veilige toepassing en maatregelen voor preventie evenals voor gevaren. De actuele veiligheidsinformatiebladen voor onze Buzil-producten kunt u op de betreffende productdetailpagina’s downloaden.

Gebruiksaanwijzingen

moeten behalve de kennis van het arbeidsproces ook informatie bevatten over de toegepaste materialen, apparaten, machines, persoonlijke beschermende uitrustingen enz. Het maken daarvan is een algemene verplichting voor de ondernemer en het wordt bindend voor de medewerkers door de ondertekening van de ondernemers/directie. Daarom zijn ze ook arbeidsrechtelijk van belang. Deze voorbeelden van gebruiksaanwijzingen voor onze Buzil-producten kunt u aanpassen en aanvullen conform de eisen binnen uw bedrijf. Een bewerkbaar sjabloon voor onze Buzil-producten kunt u downloaden op de betreffende productdetailpagina’s.