Info om te downloaden

Hier kunt u actuele informatie over onze producten downloaden

 

 

Catalogi, brochures en foldersNaar het downloadgedeelte

Tips & trucs

Praktische tips en trucs voor de professionele reiniging van gebouwen om u te helpen bij uw dagelijks reinigingswerk. Hier vindt u nuttige ondersteuning, gebruiksadviezen en checklists.

Naar het downloadgedeelte

Documenten over GHS/CLP

Het doel van het GHS (Globally Harmonised System) is een wereldwijd uniform systeem te verkrijgen voor categorisering en markering van chemische stoffen en mengsels zoals reinigingsmiddelen. In Europa vindt dit plaats door de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Daarbij moeten gebruikers worden geïnformeerd over mogelijke gevaren om een veilig gebruik van de producten te waarborgen. Maar productveiligheid en classificering betekenen voor Buzil niet alleen maar het volgen van wettelijke voorschriften. We duiden onze producten veel meer aan volgens de basisregel “In geval van twijfel ten behoeve van de veiligheid van de gebruiker”.

De nieuwe aanduidingen conform GHS/CLP - meer informatie en documenten om te downloaden vindt u hier.

Naar het downloadgedeelte

 

Technische gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen


Meer informatie

Onderscheidingen en certificaten

Een functioneel kwaliteits- en milieubeheer vormt de basis om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van markt en klanten. Onze certificaten bevestigen en documenteren de hoge normen bij Buzil. 

Naar het downloadgedeelte