Kwaliteit

Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheid voor het milieu, service-gerichtheid: bij Buzil is dit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Buzil is de betrouwbare partner voor eersteklas en efficiënte producten voor reiniging, verzorging, hygiëne en desinfectie. Het continu doorontwikkelen, door hun kwaliteit opvallende producten en de systematische vormgeving en optimalisering van de uitgebreide dienstverlening staan centraal bij Buzil. Daarbij richt het internationaal succesvolle bedrijf zich op slechts één doel: tevreden klanten en gebruikers.

Al ruim twintig jaar geleden vond de certificering plaats conform DIN EN ISO 9001 en daarmee de installatie van een werkend kwaliteitsbeheer. Bij onze producten en ook bij alle bijbehorende aspecten zoals de omgang met onze zakelijke partners, de dienstverlening voor onze klanten tot aan het op de toekomst en het milieu gerichte onderzoek en ontwikkeling houden we de hoogste maatstaven aan. Door de uitbreiding met reclamatiebeheer zorgen we bij Buzil tevens voor een hoge kwaliteit en transparantie bij de verwerking van vragen van klanten. En we zijn er heel duidelijk in dat de eisen die door de markt worden gesteld, alleen door een dergelijke alomvattende zienswijze kan worden aangepakt.

Bij het kwaliteitsdenken binnen ons bedrijf gaan we bewust verder dan wat is gedefinieerd door de norm EN ISO 9001:2008. We richten ons niet op externe maatstaven maar op diegene waaraan we onszelf willen meten. Daarbij willen we beter zijn dan wat onze klanten en concurrenten van ons wensen.  

De dragende en vormgevende kracht op de weg naar deze kwaliteit wordt gevormd door onze medewerkers. Een gemeenschappelijk begrip voor de basis en doelen van onze kwaliteitsstrategie vormt tegelijkertijd de voedingsbodem voor een continu proces van verbetering en verdere ontwikkeling van onze productkwaliteit en de dienstverlening met als doel een hoge klanttevredenheid. In plaats van een abstract managementsysteem is daarbij sprake van de deelname van ieder persoonlijk en de samenwerking tussen alle onderdelen van het bedrijf.

In september 2018 slaagde Buzil erin de ISO-certificering voor kwaliteits-, milieu- en arbeidsveiligheidsbeheer in overeenstemming met de DIN EN ISO 9001: 2015, DIN EN ISO 14001: 2015 en OHSAS 18001-normen opnieuw met succes veilig te stellen.

T +49 (0) 8331-930 6

Onderscheidingen & Certificaten

Kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 legt de benodigde maatregelen vast die het bedrijf moet uitvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen van klanten en andere eisen die aan de kwaliteit van producten en dienstverlening worden gesteld.

Occupational Health and Safety Assessment Series OHSAS 18001

De OHSAS 18001-norm is de basis een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem voor veiligheid op het werk in het bedrijf. In het midden van veiligheidsmanagement OHSAS 18001 staat voor de bescherming van Mensen, arbeidsveiligheid en de gezondheidszorg.